Reading:
Interview met de twee tenoren van Pharmanology

Interview met de twee tenoren van Pharmanology

by Pieter
juli 12, 2018

Er zijn nog zekerheden in het leven! Wie al een tijdje meedraait in de apothekerswereld, weet dat er in een even jaar niet alleen een (Europees of wereld)kampioenschap voetbal wordt georganiseerd, maar natuurlijk ook de Farmabeurs. Naar goede traditie staat die geprogrammeerd in het derde weekend van oktober, deze keer van vrijdag 19 tot en met 21 oktober 2018. Maar naar even goede traditie is er ook voor deze editie stevig gesleuteld aan het concept, de inhoud en het programma. Het feit dat Farma vzw sinds kort geleid wordt door Geert Heungens als nieuwe voorzitter heeft daar uiteraard mee te maken. Collega Theo Dierickx kreeg als directeur in 2016 zijn vuurdoop en maakt nu de borst nat voor ‘zijn’ tweede beurs, waarvan de voorbereiding natuurlijk al eind oktober 2016 (onmiddellijk na de vorige beurs)  begon. Achter Pharmanology en Farma vzw staat natuurlijk een heel team van medewerkers en bestuursleden, maar met Geert en Theo konden we toch de twee tenoren strikken voor een fijn gesprek. Dat trouwens niet alleen over Pharmanology ging … 

‘Pharmanology 2018 moet een weekend worden waarop élke apotheker aanwezig is, tenzij die wachtdienst heeft.’

 Gezonde ambities!

Theo Dierickx nam in 2015 de fakkel over van Luc Coppens als directeur van Farma vzw en kreeg zo de kans om de krijtlijnen voor de editie van 2016 zelf uit te tekenen. Omringd door een goede ploeg medewerkers en rechterhand Pieter Goossens, maar ook met de steun van het bestuur, voerde hij heel wat vernieuwingen in. Farmabeurs werd omgedoopt tot Pharmanology en kreeg een nieuw logo. Het was niet alleen een esthetische ingreep, want ook aan het concept werd sterk gesleuteld.

 (Theo) ‘De eerste editie was zeker een avontuur toen ik eraan begon! Ik kende de organisatie nog niet van binnenuit, moest me best wel inwerken en ook de omstandigheden waren niet evident. Enkele grote farmaceutische en innovatieve bedrijven haakten af omwille van economische redenen en ook de strengere eisen van het FAGG voor de exposanten speelden een rol. Terwijl in het verleden mijn voorgangers nog met wachtlijsten werkten … iets waarvan wij alleen maar konden dromen. We hebben dat proberen op te vangen in 2016 met bijkomende opleidingen en conferenties en terug meer de klemtoon te leggen op inhoud. De juiste keuze vind ik achteraf en ook voor de editie van 2018 willen we die weg inslaan. Pharmanology 2018 (PH 18) moet een weekend worden waarop élke apotheker aanwezig is, tenzij die wachtdienst heeft.’

Waarop voorzitter Geert fijntjes toevoegt dat hij de zondag van de beurs wachtdienst heeft, dus als een collega uit de buurt wisselen wil … Is de directeur deze keer de constante in het verhaal, de samenstelling van het bestuur zelf wijzigde en dat had ook een impact op de operationele werking. Geert Heungens verdiende zijn sporen met verantwoordelijkheid binnen de lokale (Oost-Vlaamse) beroepsverenging en trad in die hoedanigheid toe tot het bestuur van Farma vzw. Het feit dat hij na studies farmacie nog een bijkomende economische opleiding bij EHSAL volgde, was al een signaal van zijn bijzondere aandacht voor het bedrijfsmatige van een organisatie. Iets wat zeker van pas komt binnen Farma vzw.

 (Geert) ‘Toen de positie van voorzitter beschikbaar werd, heb ik het mandaat aanvaard met de ambitie om Farma vzw een duidelijker profiel en sturing te geven. Voor mij is dit jaar een transitiejaar om die visie nog meer uitgewerkt te krijgen. Dat doe je natuurlijk niet alleen, maar met de steun van het bestuur en de daadkracht van de operationele mensen. Het moet inderdaad langs twee kanten komen en daarvoor werk ik nu al goed samen met mijn collega Theo. Met dit team willen we een richting uitgaan die Farma vzw naar een hoger niveau tilt.’

 Teamwork

‘De apotheker moet echt de indruk hebben dat hij dit weekend niet mag missen, net omdat er allerlei dingen te zien en horen zullen zijn en dat er volop genetwerkt kan worden.’

Zowel de beurs als Farma vzw tot een hoger niveau tillen, het getuigt van gezonde ambitie van het Oost-Vlaamse duo. Een streefdoel dat je alleen maar kan bereiken als iedereen goed meewerkt. En dat lijkt elke editie steeds beter te lukken. In de levendige interactie tijdens het gesprek is duidelijk dat dit duo elkaars sparring partner is en dus uitdaagt om elke keuze in vraag te stellen.

 (Theo) ‘De apotheker moet echt de indruk hebben dat hij dit weekend niet mag missen, net omdat er allerlei dingen te zien en horen zullen zijn en dat er volop genetwerkt kan worden. Dat kan via een goed aanbod van de exposanten – het blijft natuurlijk een beurs – maar ook op de opleidingen willen we inzetten. In die zin ben ik zeer tevreden over de samenwerking die partners als APB, IPSA, SSPF, AUP en VAN nu al hebben toegezegd. Samen met Farma vzw willen ze dezelfde kaart trekken, vanuit overtuiging en allerminst beschouwen ze het als een verplicht nummer.’

(Geert) ‘Akkoord, maar vergeet niet dat het voor de apotheker even belangrijk blijft om naast die opleidingen ook bepaalde producten te kunnen vastnemen, vragen te stellen, alle mogelijkheden te onderzoeken. Afhankelijk van de fase van je beroepscarrière kan dat gaan over verbouwingen, keuzes voor cosmeticaproducten e.d. Dan kan je op de beurs terecht om te netwerken en in contact te komen met verschillende aanbieders.’

En dan heb je natuurlijk de bedrijven nodig. Zonder firma’s geen beurs, dat is duidelijk. Op korte termijn wil Farma vzw alle ethische bedrijven terug kunnen verwelkomen. Zij het meer in het kader van een productvoorstelling, met aandacht voor het inhoudelijke dan een ‘klassieke’ stand. Dan wordt de toegevoegde waarde van de firma’s nog meer visibel.

 Tipjes van de sluier

‘Denk niet dat je met twee uur zal toekomen, want dan ga je toch veel gemist hebben en te weinig meerwaarde mee naar huis nemen …’

Zo wordt er ondertussen in de coulissen volop gewerkt aan een sterk inhoudelijk programma, samen met firma’s en koepelorganisaties. Deelnemers moeten vooraf weten dat ze iets gaan leren en niet zomaar naar Brussel gaan om iets te drinken en collega’s te groeten. ‘Daarvoor hoef je écht niet die verplaatsing te maken. Je mag trouwens toch niet drinken als je rijdt …’, aldus een gevatte Theo Dierickx.

 (Geert) ‘Als apothekers zitten we op een kantelpunt, onze jobinhoud wijzigt voortdurend. Beroepsverenigingen zijn daarmee bezig en ook dat moet aan bod komen tijdens PH 18. We willen de apothekers helpen zich te oriënteren op die verschillende uitdagingen. Het positieve aanbod van APB en de andere koepels om over die toekomstvisie mee te denken stemt me alvast hoopvol. Vanuit Farma vzw hebben we zelf geïnvesteerd in een divers aanbod.’

Een voorzet die de directeur graag binnenkopt om al enkele nieuwigheden aan te kondigen, al zal de rest met mondjesmaat in de Farma nieuwsbrief verder toegelicht worden. Een nieuwsbrief die overigens opnieuw via de lokale beroepsverenigingen verdeeld zal worden.

(Theo) ‘De populairste lessen van voedingsadviezen brengen we terug op de beurs, in een ander ‘format’ en gecombineerd met kookworkshops rond sportvoeding, diabetes, bijvoeding bij oncologische patiënten … APB legde ook al zijn programma vast en kijkt naar de huisapotheker 1 jaar later, staat stil bij de strategische oefening ‘pharmacy 3.0: don’t panic, organize’, brengt een overzicht van internationale trends in farmaceutische zorg bij de ons omringende landen en plant een initiatief rond de kwaliteit van magistrale bereidingen.’

PH 18 zal praktischer gericht zijn dan vorige edities. In plaats van het over therapietrouw te hebben, zal het nu over heel concrete projecten gaan zoals rookstop. VAN toont de apotheek van de toekomst met aandacht voor screening en preventie. IPSA biedt een training rond wondzorg aan. Eigenlijk moet de bezoeker zich niet de vraag stellen óf hij een opleiding zal volgen, maar welke precies.

 (Theo) ‘Daarom zal die deelnemer zich vooraf al kunnen inschrijven voor bepaalde sessies. Dat is nieuw tegenover vorige edities. Het zal ‘l’embarras du choix’ zijn, maar liever dat dan te weinig interessante keuzes. Vandaar mijn pleidooi om voldoende tijd uit te trekken. Denk niet dat je met twee uur zal toekomen, want dan ga je toch veel gemist hebben en te weinig meerwaarde mee naar huis nemen …’

 In eigen handen

‘Als beursorganisator is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de beurs en de opleidingen goed zit. En dat zullen we ook doen.’

Het mag duidelijk zijn dat Farma vzw de beurs zelf wil blijven organiseren. Natuurlijk zijn externe commerciële partners meer dan geïnteresseerd om de beurs over te nemen, bevestigen beide geïnterviewden, maar als apotheker weet je nu eenmaal veel beter wat er leeft in de sector en wat we willen aanbieden.

(Theo) ‘Het is ook belangrijk om het stuur in eigen handen te houden en zo eigen klemtonen te blijven leggen, te kunnen investeren in opleidingen waarin commerciële partners minder geïnteresseerd zullen zijn. Net door voortdurend te vernieuwen blijft de beurs immers anno 2018 relevant.’

 (Geert) ‘Op Pharmanology gaat het ook om diensten en daar blijft het intermenselijke aspect essentieel. Daar moet je in contact komen met verschillende tendensen. Dat lukt niet alleen via het internet.’

De eigen regie in handen, geeft ook de mogelijkheid om duidelijke keuzes te maken. Nog wat voorbarig, maar de voorzitter denkt al na over 2020 …

(Geert) ‘We overwegen om bij een volgende editie voluit de kar van een professionele beurs te trekken en personen die niet de beroepstitel hebben niet meer toe te laten als bezoeker. Als we een aanbod creëren dat alleen openstaat voor de apotheker, dan zal het FAGG veel toleranter worden en kunnen we ook meer op ethische firma’s mikken. Die zelf ook meer zullen mogen ‘tonen’.

Klare taal: de doelgroep blijft de apotheker en zijn team. Een beurs voor het grote publiek zit er absoluut niet in!

 Blijven vernieuwen

Natuurlijk blijft het hoofddoel van Farma vzw de organisatie van een vakbeurs. Maar een aardige spin-off daarvan zijn toch items als contingentering, winkeldochters, adviezen voor zelfzorg en zo veel meer. Voor velen blijft Farma vzw een nobele onbekende, terwijl de apotheker er in zijn praktijk bijna dagelijks mee te maken krijgt. Statutair bepaald moet de winst van de beurs terug geïnvesteerd worden in het beroep en hiervoor is er een belangrijke rol bij het bestuur én de apothekers gelegd!

 (Geert) ‘Als beursorganisator is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de beurs en de opleidingen goed zit. En dat zullen we ook doen. Als de apotheker dan afwezig blijft, is dat voor hem een gemiste kans. Maar net zo goed moeten we met het bestuur de winsten doelbewust herinvesteren in onze sector. Het klopt dat de apotheker zich daarvan niet altijd bewust is.’

En toch gebeurt er heel wat …

  • Site van Farmacontingentering vzw werd vorig jaar in een nieuw jasje gestoken: gebruiksvriendelijker, performanter en veiliger!
  • Er wordt volop overlegd om de Winkeldochters nog meer aanvaardbaar voor het FAGG en de overheid te maken door de groothandels erbij te betrekken. Ook dure winkeldochters zouden moeten kunnen worden uitgewisseld in een traceerbaar profiel. Want nu blijven apothekers met die dure producten in stock zitten en verdwijnen ze soms finaal in de vuilnisbak.
  • Ondersteuning van projecten die door de beroepsverenigingen zijn ingediend en waarvoor Farma vzw middelen wil vrijmaken. Er werd een interne procedure opgesteld die in alle transparantie voor iedereen toegankelijk is. Ook de lokale apotheker kan een project indienen, mits steun van een beroepsvereniging. Voorwaarde is dat het project een levenskans heeft, dat het de farmaceutische zorg of de apotheker zelf ten goede komt, dat die middelen goed benut worden en bijvoorbeeld de lokale schaal van een projectvoorstel overstijgen.
  • Lancering van het tweede deel van ‘Adviezen voor zelfzorg’. Een naslagwerk dat ook anno 2018 relevant is, gebruikt wordt in de academische opleiding en in de officina praktijk – voor stagiairs én apothekers – vaak van onschatbare waarde is. Zeker in een markt die sterk aan het evolueren is met een aantal voorschrift plichtige geneesmiddelen die vrij van voorschrift komen.
  • Farmacompendium staat voor enkele belangrijke uitdagingen. Hier worden de lijnen binnen het bestuur verder uitgetekend voor een structurele oplossing.

Boeiende vooruitzichten voor het najaar dus. Hou de PH18-nieuwsbrief zeker in de gaten. En graag tot in oktober!

 

Arrow-up