Stel je project, product of dienst kandidaat voor de Hall of Ph'ame

De Hall of ‘PH’ame is een gang waar de nieuwste projecten, producten of diensten tentoon gesteld worden via een posterbeurs (zonder bemanning, enkel met verwijzing naar de stand van de betreffende firma).

De bezoeker aan Ph2021 zal bij het binnenkomen door de Hall of ‘PH’ame geleid worden en kennis maken met de meest innovatieve  projecten, producten of diensten die op de beurs aanwezig zijn. De bedoeling is om de bezoekers vóór ze op de beursvloer komen te laten kennismaken met de nieuwigheden op PH21. De bezoeker wordt uitgenodigd om awards uit te reiken aan de meest innovatieve projecten, producten en/of diensten. 

Elke exposant kan een aanvraag indienen voor een plaats in de Hall of PH’ame. Een project, product of dienst kan opgenomen worden in deze Hall enkel indien dit duidelijk (ver)nieuw(end) is! Geef een duidelijke omschrijving van het project, het product of de dienstverlening maar toon vooral het vernieuwend aspect aan.

Plaatsen zijn beperkt. Een comité bestaande uit 5 apothekers maakt een selectie gebaseerd op de graad van innovatie en relevantie voor de officina apotheker. De Hall of PH’ame wordt door de beursorganisator ingericht en wordt gratis aangeboden aan de exposant.

Dien je project, product of dienst hieronder in als kandidaat.

    Upload files

    Arrow-up